نشست مدیرکل بنیاد مسکن استان با رئیس سازمان بسیج کارمندان استان سمنان

نشست مدیرکل بنیاد مسکن استان با رئیس سازمان بسیج کارمندان استان سمنان

لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات