برگزاری مجمع عمومی هیأت امناء انجمن خیرین مسکن ساز استان سمنان

برگزاری مجمع عمومی هیأت امناء انجمن خیرین مسکن ساز استان سمنان

لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات