عمليات چهار بانده شدن چند قسمت از مسير ايلام – مهران ظرف چند روز آينده تكميل مي شود

عمليات چهار بانده شدن چند قسمت از مسير ايلام – مهران ظرف چند روز آينده تكميل مي شود

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات