در راستای اقدام ملی تولید مسکن اداره کل راه وشهرسازی گیلان مشارکت در ساخت دوپروژه مسکونی را به مناقص...

در راستای اقدام ملی تولید مسکن اداره کل راه وشهرسازی گیلان مشارکت در ساخت دوپروژه مسکونی را به مناقص...

به گزارش اداره ارتباطات واطلاع رسانی راه وشهرسازی گیلان محمد راکعی رییس اداره ارتباطات واطلاع رسانی با اعلام این خبر گفت : طرح ملی تولید مسکن که از سوی دولت درحال عملی شدن می باشد برای استان گیلان بالغ بر3 هزار واحد در نظر گرفته شده است که در حال حاضر برای دو پروژه 12 واحدی بلوار خرمشهر رشت وپروژه 170 واحدی لنگرود فراخوان عمومی برای جلب سرمایه گذار به مناقصه گذاشته شده است.
وی افزود: اداره کل راه وشهرسازی گیلان به نمایندگی از طرف سازمان ملی زمین ومسکن مشارکت ساخت این دوپروژه مسکونی را در قالب تجدید فراخوان عمومی همزمان با ارزیابی فشرده ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(setadiran.ir ) برگزار می نماید لذا لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت در سامانه ستاد، مراحل ثبت نام درسایت ودریافت گواهی امضاءالکترونیکی جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان

    اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات