گزارش ماده 35 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان ازروند فعالیتهایش طی سالهای اخیر

گزارش ماده 35 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان ازروند فعالیتهایش طی سالهای اخیر

از3ماهه چهارم 91 تا ابتدای سال 98 بالغ بر 6698 پرونده توسط کمیسیون ماده 35 مورد بررسی وبازدید قرارگرفته است.
به گزارش اداره ارتباطات واطلاع رسانی راه وشهرسازی گیلان ماکان پدرام مدیرکل راه وشهرسازی گیلان با ارائه آماری بر لزوم نظارت جدی کمیسیون ماده 35 بر ساخت سازها تاکید کرد وگفت: مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است. بر عهده راه و شهرسازی خواهد بود وما موظفیم با بررسی ها وبازدیدهای مستمر تخلفات را سناسایی وجلوگیری نماییم.
وی علت بروز تخلفات ساختماني را نقص در قوانين ساخت و ساز شهري و عدم نظارت درست بر آن دانست وافزود:تخلفات ساختماني پيامدهاي اقتصادي واجتماعي بسيار زيادي دارد و يكي از مهمترين پيامدهايي كه بر اثر تخلفات ساختماني با آن مواجه هستيم، افزايش آسيب پذيري شهر در برابر زلزله و بلاياي طبيعي است.
برنامه ريزي و عزم ملي در سطوح بالادستي و توجه به آن، التزام و نظارت بيشتر بر اجراي قوانين در جامعه و آگاه سازي و ارتقاي دانش و فرهنگ عمومي از راهكار مشخص براي كاهش و يا جلوگيري از ساخت وسازهاي غيرمجاز است.
پدرام خاطر نشان کرد:در راستای جلوگیری از تخلفات صورت گرفته در ساخت وسازها کارشناسان وناظران سازمان نظام مهندسی نظارت مداوم برسازه ها را در دستور کار خود دارند ونظارت عالیه آن در استان برعهده اداره کل راه وشهرسازی گیلان می باشد.
وی افزود:در سال 97 بالغ بر733 بازدید از ساخت وسازها صورت گرفت که از این میزان 156 تخلف شناسایی وبه شهرداری ها معرفی شده و7 پرونده نیز به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی معرفی گردید و برای 19 پرونده نیزآرای شورای انتظامی صادر گردید.
مدیر کل راه وشهرسازی گیلان گفت : از3ماهه چهارم 91 تا ابتدای سال 98 بالغ بر 6698 پرونده توسط کمیسیون ماده 35 مورد بررسی وبازدید قرار گرفت که از این مجموع 1370 تخلف شناسایی وبه شهرداریها معرفی گردید و598 پروژه نیز به شورای انتظامی انتظامی سازمان نظام مهندسی معرفی شد وبرای 1138 پرونده نیز ارای شورای انتظامی صادر گردید.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان

    اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات