برخی از اداره ها در خوزستان سلیقه ای عمل می کنند

برخی از اداره ها در خوزستان سلیقه ای عمل می کنند

به گزارش روابط عمومی – رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت های عمرانی خوزستان ظهر یکشنبه 17 شهریور در جلسه تشکل های خصوصی با رئیس دادگستری خوزستان که در دادگستری خوزستان برگزار شد گفت: طی سال های اخیر مناسبت هایی که مقام معظم رهبری برای هر سال بر می گزیدند اکثرا به حوزه اقتصاد مربوط می شد اما متاسفانه در استان خوزستان که یکی از قطب های صنعتی کشور و حتا به جرات می توان گفت بزرگترین قطب صنعتی کشور است، حمایت چندانی از بخش خصوصی صورت نمی گیرد؛ به تعبیر دیگر حال بخش خصوصی و پیمانکاران از خوب بودن گذشته و مریض شده ایم.

علی طاهری بیان کرد: پیمانکاران با وجود همه این مشکلات کار می کنند و در مسیر عمران و آبادانی استان گام بر می دارند اما هیچ نامی از آنها برده نمی شود؛ اگر پروژه ای تکمیل شود مدیرکل و یا یک مسئول آن را افتتاح می نماید اما دریغ از یک تقدیر ساده و زبانی از پیمانکار، اما اگر مشکلی بوجود بیاید این پیمانکار است که در مظان اتهام قرار گرفته و تبعات زیادی را متحمل می شوند.

وی افزود: خواسته پیمانکاران تقویت شوراهای حل اختلاف است که متاسفانه به مرور زمان به دست فراموشی سپرده شدند؛ این شوراها هرچند چندان پاسخگو نبودند اما با وجود این باز هم تقاضای پیمانکاران تقویت این شوراها است.

طاهری با اشاره به زمان بر بودن فرامین صادره از سوی قضات دادگستری گفت: دستورهای موقتی که قضات محترم صادر می نمایند بعضاً طولانی می شود و منجر به بروز اتفاقاتی مانند ضبط ضمانتنامه آنها می شود در صورتی که اگر قضات دستور موقت بدهند و تاکید کنند که پس از بررسی های لازم، احکام مربوطه صادر شود ضمانتنامه ها به راحتی ضبط نمی شود؛ انتظار ما این است که فرآیند دستور موقت ها و در کل زمان رسیدگی به پرونده های پروژه های عمرانی و بخش خصوصی با توجه به اهمیتی که دارند با سرعت بیشتری رسیدگی شود.

وی افزود: یکی از اتفاق های دیگری که پیمانکاران را تحت الشعاع قرار می دهد سلیقه ای عمل کردن برخی از اداره ها است به طوری که بدون استناد به قانونی خاص و صرفا با اتکا به یک بخشنامه عمل می کنند بطور مثال در زمینه مفاصا حساب طرح های عمرانی، سازمان تامین اجتماعی به همین سبک و با اتکا به یک بخشنامه آن را به سال های قبل از این بخشنامه هم تسری داده که این کار بدون نظرخواهی از هیچ یک از مراجع تصمیم گیرنده انجام شده است.

طاهری گفت: تامین اجتماعی در پاسخ به اعتراض پیمانکاران از آنها می خواهد که به دیوان عدالت اداری مراجعه نمایند حال این که اگر بخواهیم برای هر شرکت یک پرونده در دیوان باز شود پرونده های زیادی با یک موضوع خاص ایجاد شده و زمان زیادی از دیوان صرف شده و همچنین بخش خصوصی نیز متضرر می شود.

رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت های عمرانی خوزستان در پایان گفت: با توجه به تاکیدهای مقام معظم رهبری، ریاست محترم جمهوری و آیت الله رئیسی ریاست محترم  قوه قضاییه در زمینه حمایت از بخش خصوصی خواستار تحقق این حمایت ها هستیم.

گفتنی است رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت های عمرانی خوزستان پیشنهاد ایجاد شعبه ای خاص از سوی دادگستری جهت رسیدگی به امور عمرانی و بخش خصوصی و تشکیل جلسه های مکرر مابین دادگستری و تشکل ها را ارائه نمود.

لینک اصل خبر در سایت انجمن شرکت های عمرانی خوزستان

    منبع خبر

    انجمن شرکت های عمرانی خوزستان

    انجمن شرکت های عمرانی خوزستان یک انجمن می باشد

      نظرات