جلسه کارگروه پیمان و ضوابط شورای فنی در تاریخ ۱ مهر ۹۸ برگزار گردید


در تاریخ ۱ مهر  ۹۸  در سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین جلسه کارگروه پیمان و ضوابط شورای فنی با حضور نماینده محترم انجمن آقای مهندس قربانی با موضوع  بررسی درخواست شهرداری محمدیه در خصوص آیتم شماره ۱۵۰۷۰۲ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۶ ، مورد اختلاف با سازمان بسیج سازندگی استان برگزار گردید .
لینک اصل خبر در سایت انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین

    منبع خبر

    انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین

    انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین یک انجمن می باشد

      نظرات