جلسه شورای فنی در تاریخ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ برگزار گردیددر تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ در سالن جلسات استانداری قزوین جلسه  شورای فنی با حضور نماینده محترم انجمن آقای مهندس مدنی با موضوع محوریت -بررسی وضعیت روند اجرای پروژه آبرسانی از طالقان به قزوین -بررسی و تصویب انجام مطالعات تعیین حریم گسل شهر قزوین برگزار گردید .

لینک اصل خبر در سایت انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین

    منبع خبر

    انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین

    انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین یک انجمن می باشد

      نظرات