تشريح عملكرد اداره حفاظت محيط زيست شهرستان نطنز در نيمه اول سال 1398

تشريح عملكرد اداره حفاظت محيط زيست شهرستان نطنز در نيمه اول سال 1398

تشريح عملكرد اداره حفاظت محيط زيست شهرستان نطنز در نيمه اول سال 1398

سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان نطنز عملكرد اين اداره را در شش ماهه اول سال جاري تشريح كرد.

به گزارش«پارما» عليرضا غلامي در اين باره اظهار داشت: در حوزه يگان حفاظت اين اداره در نيمه اول سال 1398 از منطقه حفاظت شده كركس به مدت 31هزارو248 نفر ساعت گشت و كنترل انجام داد.

همچنين در اين مدت 14نفر متخلف شكار و صيد دستگير شدند و شش قبضه اسلحه نيز كشف و ضبط شد.

وي گفت: كشف لاشه دو راس ميش وحشي ، سه راس كل وحشي ، يك راس قوچ وحشي و يك راس بز وحشي ، چهار قبضه اسلحه از اسلحه هاي كشف شده و مقادير مهمات غير مجاز از ديگر اقدام هاي اين اداره در اين مدت بود.

غلامي گفت : در حوزه محيط زيست انساني و طبيعي  پايش تعداد 167مورد از صنايع ، پايش از معادن105مورد ، پاسخگويي به 125مورد استعلام و 33 مورد شكايت زيست محيطي ، صدور 26مورد اخطاريه هاي زيست محيطي ، بازديد 33مورد از محل دفن پسماند در مناطق شهري و روستايي سطح شهرستان از ديگر فعاليت هاي صورت گرفته است.

وي اظهار داشت: در نيمه اول سال 98 تعداد 12 پرونده تخلف زيست محيطي به مراجع قضايي شهرستان نطنز ارجاع و منجر به صدور راي گردد ، كه بيشترين تخلفات مربوط به شكار و صيد ، چراي غير مجاز دام و تخريب و تصرف اراضي ملي كركس را مي توان نام برد.

وي گفت: در حوزه آموزش نيز به منظور اشاعه فرهنگي زيست محيطي در جامعه دو طرح آموزشي در سال تحصيلي 98-97 در مراكز آموزشي مناطق آموزش و پرورش نطنز و بادرود برگزار شد كه شامل طرح ملي محيط يار و آموزش محيط زيست و مديريت مصرف آب و انرژي در 25 مدارس مقاطع ابتدايي و متوسطه اول با مشاركت 3هزار و714  دانش آموز و اجراي طرح يك ساعت با محيط بان در 10مدرسه داخل و حاشيه منطقه حفاظت شده كركس در قالب 952دانش آموزصورت گرفت.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات