سازمان حفاظت محيط زيست عملكرد سازمان‌ها و وزارتخانه هاي مسئول در مديريت پسماندها را بررسي مي كند

سازمان حفاظت محيط زيست عملكرد سازمان‌ها و وزارتخانه هاي مسئول در مديريت پسماندها را بررسي مي كند

سازمان حفاظت محيط زيست عملكرد سازمان‌ها و وزارتخانه هاي مسئول در مديريت پسماندها را بررسي مي كندمديركل دفتر مديريت پسماند از بررسي و ارزيابي عملكرد سازمان ها و وزارتخانه هاي مسئول در مديريت پسماندها خبر داد.
به گزارش«پارما» از پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست، حسن پسنديده مديركل دفتر مديريت پسماند با بيان خبر فوق افزود: به موجب ماده 23 قانون مديريت پسماندها، نظارت و مسئوليت حسن اجراي اين قانون بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست گذاشته شده است.

پسنديده خاطر نشان كرد: سازمان حفاظت محيط زيست عملكرد سازمان‌ها و وزارتخانه هاي مسئول در مديريت پسماندها در دستور كار سازمان حفاظت محيط زيست قرار گرفت.

وي ادامه داد: از اين رو اين سازمان ضمن آسيب شناسي و بررسي چالش هاي اجرايي مديريت پسماندها، ارزيابي عملكرد اجرايي دستگاه‌ها را نيز در دستور كار قرار داده و از وزارتخانه و نهادهاي مسئول نيز خواستار ارائه گزارش فعاليت هاي انجام شده و برنامه هاي پيش رو بر اساس تكاليف قانوني شده است.

پسنديده‌ تصريح كرد: سازمان حفاظت محيط زيست اقدامات و برنامه هاي عملياتي مدوني را براي پيشبرد اهداف و مأموريت‌هاي محوله به منظور حفظ محيط زيست كشور از آثار زيان بار پسماندها با كمك وزارتخانه¬ها و سازمان¬ها و نهادهاي مسئول مطابق ماده يك قانون مديريت پسماندها تدوين كرده و تا حصول نتايج مطلوب به طور مستمر پيگيري خواهد كرد.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات