توسعه مسیرهای دوچرخه در دستور کار است

توسعه مسیرهای دوچرخه در دستور کار است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات