تهیه شناسنامه برای معابر سطح شهر مشهد

تهیه شناسنامه برای معابر سطح شهر مشهد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات