برخورد با تخلیه غیر مجاز خاک و نخاله های ساختمانی با همکاری شهروندان

برخورد با تخلیه غیر مجاز خاک و نخاله های ساختمانی با همکاری شهروندان

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات