320 اتوبوسران به همراه 103 دستگاه اتوبوس شهرداری مشهد راهی نجف شدند

320 اتوبوسران به همراه 103 دستگاه اتوبوس شهرداری مشهد راهی نجف شدند

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات