تردد ناوگان باری سنگین و نیمه سنگین از ساعت 23 الی 6 صبح با اخذ مجوز ...

تردد ناوگان باری سنگین و نیمه سنگین از ساعت 23 الی 6 صبح با اخذ مجوز ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات