آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

شهرداری شوشتر در نظر دارد نسبت به انجام معامله زیر اقدام نماید .
لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت میگردد با مراجعه به امور قراردادهای این شهرداری نسبت به کسب اطلاعات اقدام نمایند.

احداث تصفیه خانه فاضلاب کشتارگاه شهرداری شوشتر

تاریخ فروش اسناد از ۹۸/۰۷/۰۶ تا ۹۸/۰۷/۱۶

تاریخ بازگشایی پیشنهادات ۹۸/۰۷/۲۹

روابط عمومی شهرداری شوشتر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شوشتر

  منبع خبر

  شهرداری شوشتر

  شهرداری شوشتر

  شهرداری شوشتر یک شهرداری در شهر شوشتر می باشد

   نظرات