آگهی مزایده

آگهی مزایده

شهرداری شوشتر در نظر دارد نسبت به انجام معامله زیر اقدام نماید . لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت میگردد با مراجعه به امور قراردادهای این شهرداری نسبت به کسب اطلاعات اقدام نمایند .
اجاره جایگاه cng
تاریخ فروش اسناد از ۹۸/۷/۳ تا ۹۸/۷/۱۷
تاریخ بازگشایی پیشنهادات ۹۸/۷/۲۹

روابط عمومی شهرداری شوشتر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شوشتر

  منبع خبر

  شهرداری شوشتر

  شهرداری شوشتر

  شهرداری شوشتر یک شهرداری در شهر شوشتر می باشد

   نظرات