دیدار شهردار بم و رئیس شورای اسلامی شهر بم با مدیر کل بودجه وزارت راه و شهر سازی برای دریافت قیر

دیدار شهردار بم و رئیس شورای اسلامی شهر بم با مدیر کل بودجه وزارت راه و شهر سازی برای دریافت قیر

دیدار شهردار بم و و رئیس شورای اسلامی شهر بم با مدیر کل بودجه وزارت راه و شهر سازی

دیدارمهندس پشتیبان شهردار بم و بنی اسدی رئیس شورای اسلامی شهر بم وسمانه سام نژادمسئول کمیسیون عمران شورای شهر بم  با مدیر کل بودجه وزارت راه و شهر سازی  جهت دریافت قیر جهت آسفالت معابر سطح شهر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بم

    منبع خبر

    شهرداری بم

    شهرداری بم یک شهرداری در شهر بم می باشد

      نظرات