دیدار شهردار و رییس شورای اسلامی شهر علی

دیدار شهردار و رییس شورای اسلامی شهر علی

در دیدار شهردار و رییس شورای اسلامی شهر علی آباد کتول با مدیر عامل و معاونین شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان مبلغ 320 میلیون تومان بدهی و مطالبه شهرداری با این شرکت تعیین تکلیف و تهاتر گردید.همچنین در این دیدار با تقاضای شهردار و مساعدت مدیر عامل شرکت توزیع برق استان تعداد 300 چراغ جدید جهت رفع نواقص و کاستی های روشنایی معابر سطح شهر اختصاص داده شد و حسب دستور مدیر عامل برق استان مقرر شد اداره برق شهرستان نسبت به این موضوع اقدام نماید.

دیدار شهردار و رییس شورای اسلامی شهر علی آباد کتول با مدیر عامل و معاونین شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

لینک اصل خبر در سایت شهرداری علی آباد کتول

    منبع خبر

    شهرداری علی آباد کتول

    شهرداری علی آباد کتول یک شهرداری در شهر علی آباد می باشد

      نظرات