رنگ‌آمیزی دیواره های شهری در راستای زیباسازی

رنگ‌آمیزی دیواره های شهری در راستای زیباسازی

رنگ‌آمیزی دیواره های شهری در راستای زیباسازی سیما و منظر شهری ادامه دارد.

رنگ‌آمیزی دیواره ها و معابر پس از محله علی آباد ، نوده و ۱۶ متری آزادگان ، این بار در محلات آیت ، محمدیه و منوچهری ادامه دارد.

رنگ‌آمیزی دیواره های شهری در راستای زیباسازی سیما و منظر شهری ادامه دارد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری علی آباد کتول

    منبع خبر

    شهرداری علی آباد کتول

    شهرداری علی آباد کتول یک شهرداری در شهر علی آباد می باشد

      نظرات