حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر در

حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر در

حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر در بنیاد فرزانگان یاس و دیدار صمیمی با سالمندان به مناسبت روز جهانی سالمند.

حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر در بنیاد فرزانگان یاس و دیدار صمیمی  با سالمندان به مناسبت روز جهانی سالمند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری علی آباد کتول

    منبع خبر

    شهرداری علی آباد کتول

    شهرداری علی آباد کتول یک شهرداری در شهر علی آباد می باشد

      نظرات