جلسه هماهنگی با شرکت فاطر پیمانکار اجرای تونل انتقال آب به کرمان

مهندس رشیدی در سفر به تهران ضمن حضور در جلسات توسعه استان کرمان و تخصیص طرحهای در دست اجرا، خواستار اخذ سریعتر تخصیص تنش آبی به طرحهای آبرسانی به کرمان شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، امروز دوشنبه 15 مهرماه 98 مهندس رشیدی ضمن عزیمت به تهران در جلسه ای که جهت هماهنگی با شرکت فاطر، پیمانکار پروژه اجرای تونل انتقال آب به کرمان در دفتر تهران برگزار شد شرکت نمود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان در سفر به تهران در جلسه ای با موضوعیت توسعه استان کرمان که نمایندگان استان، استاندار و سایر مقامات استانی حضور داشتند شرکت کرد.

همچنین با حضور علی رشیدی در جلسه ای با ذیحساب آبفا کشور پیرامون اخذ سریعتر تخصیص تنش آبی به طرحهای آبرسانی کرمان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات