اولین المپیاد علمی شهرداری های کشور برگزار می شود

اولین المپیاد علمی شهرداری های کشور برگزار می شود

به منظور ارتقاء سطح دانش علمی و شغلی کارکنان شهرداری های کشور، مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اقدام به برنامه ریزی اولین المپیاد علمی شهرداری های کشور نموده است. اطلاعات کامل تر متعاقباً در همین سایت اعلام خواهد شد.

سرفصل ها و منابع اولین المپیاد علمی – آموزشی شهرداری های کشور که نیمه اول سال ۹۸ از سوی مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور برگزار می شود، از سوی این مرکز اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، این المپیاد در چهار محور اصلی “مدیریت پسماند های شهری”، “مدیریت حمل و نقل شهری” ، “مدیریت بحران شهری” و “مباحث عمومی مدیریت شهری” برگزار می گردد.

برای هر محور سرفصل های آموزشی مشخص گردیده و منابع آموزشی المپیاد از سری منابع آموزشی شهرداری های کشور که طی سال های گذشته توسط مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تهیه گردیده، انتخاب شده اند و فایل الکترونیک آنها در اختیار شرکت کنندگان جهت مطالعه قرار می گیرد.

سرفصل های آموزشی اولین المپیاد شهرداری های کشور عبارتند از:

 1. حمل و نقل همگانی درون شهری
  – سیستم های حمل و نقل همگانی نوین شهری
  – یکپارچه سازی حمل و نقل همگانی
  – ایمنی حمل و نقل همگانی
  – سیستم های هوشمند حمل و نقل
 2. پسماند های شهری
  – برنامه ریزی و مدیریت مواد زاید جامد شهری
  – مدیریت عملیات دفن و دفع بهداشتی زباله های شهری
  – بازیافت مواد زاید جامد شهری
  – مدیریت جمع آوری و دفع زباله های بیمارستانی
 3. مدیریت بحران شهری
  – بحران و مدیریت شهری
  – ضوابط شهرسازی و مدیریت بحران شهری
  – حوادث طبیعی و مدیریت بحران شهری
  – اصول و مبانی امداد و نجات
 4. مباحث عمومی
  – الف) سرفصل های آموزشی
  – مهندسی ارزش
  – مدیریت شهری
  – برنامه های استراتژیک شهری
  – اصول و مبانی برنامه ریزی فرهنگی

منابع آزمون

لینک اصل خبر در سایت شهرداری آران و بیدگل

  منبع خبر

  شهرداری آران و بیدگل

  شهرداری آران و بیدگل

  شهرداری آران و بیدگل یک شهرداری در شهر آران و بیدگل می باشد

   نظرات