«محمد یوسفیان» رئیس شورای اسلامی شهر آران و بیدگل شد

«محمد یوسفیان» رئیس شورای اسلامی شهر آران و بیدگل شد

دویست و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر آران و بیدگل با موضوع انتخاب هئیت رئیسه سال سوم دوره پنجم با حضور اکثریت اعضا در سالن جلسات شورای شهر برگزار شد.

در این جلسه، رئیس، نائب رئیس، خزانه دار و منشی اول و دوم توسط اعضای شورا انتخاب شدند که «محمد یوسفیان» با رأی تمامی منتخبان شورای شهر آران و بیدگل برای مدت یک سال به عنوان رئیس شورا انتخاب و «محمد صالحی» نائب رئیس این شورا شد.

همچنین با رأی اعضای شورای اسلامی شهر «عبدالله بابازاده» و «محمدرضا اکرمیان» به عنوان منشی و «محسن رمضانی» با رای اعضا به عنوان خزانه دار این شورا تعیین شدند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری آران و بیدگل

  منبع خبر

  شهرداری آران و بیدگل

  شهرداری آران و بیدگل

  شهرداری آران و بیدگل یک شهرداری در شهر آران و بیدگل می باشد

   نظرات