آغاز تدوین شناسنامه فضای سبز شهری

آغاز تدوین شناسنامه فضای سبز شهری

با توجه به جایگاه فضای سبز در محیط زیست، مراودات اجتماعی و کالبد و منظر شهری و همچنین اهمیت در دستیابی به داده های صحیح، تجزیه و تحلیل اطلاعات و برنامه ریزی بر اساس نتایج حاصله، جلسه ای با حضور کارشناسان در خصوص تدوین شناسنامه فضای سبز شهری توسط معاونت خدمات شهری شهرداری آران و بیدگل برگزار شد . شناسنامه فضای سبز شهری
لینک اصل خبر در سایت شهرداری آران و بیدگل

  منبع خبر

  شهرداری آران و بیدگل

  شهرداری آران و بیدگل

  شهرداری آران و بیدگل یک شهرداری در شهر آران و بیدگل می باشد

   نظرات