نام گذاری تاسیسات به نام شهدا افتخار شركت آبفای روستایی استان قم است.

نام گذاری تاسیسات به نام شهدا افتخار شركت آبفای روستایی استان قم است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم یک شرکت در شهر قم می باشد

   نظرات