آگهی مزایده (حراج حضوری) محصولات زیتون و خرمای شهرداری طبس

آگهی مزایده (حراج حضوری) محصولات زیتون و خرمای شهرداری طبس

شهرداری طبس در نظر دارد برابر مجوز شماره 5/4158 شورای محترم اسلامی شهر طبس، محصولات خرما و زیتون پارکها، بلوارها و فضای سبز شهر را از طریق حراج به فروش برساند.

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قراردادای شهرداری مراجعه یا با شماره 32820908 تماس بگیرند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری طبس مسینا

  منبع خبر

  شهرداری طبس مسینا

  شهرداری طبس مسینا

  شهرداری طبس مسینا یک شهرداری در شهر درمیان می باشد

   نظرات