نمایندگان شورا در كمیسیون‌های خارج از پارلمان شهری انتخاب شدند

نمایندگان شورا در كمیسیون‌های خارج از پارلمان شهری انتخاب شدند

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر نیشابور

    منبع خبر

    شورای شهر نیشابور

    شورای شهر نیشابور یک شورای شهر در شهر نیشابور می باشد

      نظرات