نشست خبری فصلی اعضای شورای اسلامی شهر با حضور نمایندگان رسانه ها در سالن جلسات پارلمان شهری نیشابور برگزار شد

نشست خبری فصلی اعضای شورای اسلامی شهر با حضور نمایندگان رسانه ها در سالن جلسات پارلمان شهری نیشابور برگزار شد

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر نیشابور

    منبع خبر

    شورای شهر نیشابور

    شورای شهر نیشابور یک شورای شهر در شهر نیشابور می باشد

      نظرات