آگهی استخدامی شهرداریها

آگهی استخدامی شهرداریها

دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی اعلام کرد

بر اساس مجوز شماره 2257 مورخ 98/1/25 سازمان شهرداریهاودهیاریهای کشور تعداد 55 نفر برای آتش نشانی ها استان استخدام می نماید که متقاضیان می توانند برای ثبت نام به سایت www.hrtc.ir  مراجعه نمایند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اسفراین

  منبع خبر

  شهرداری اسفراین

  شهرداری اسفراین

  شهرداری اسفراین یک شهرداری در شهر اسفراین می باشد

   نظرات