افزایش تولید بیش از 143 میلیون کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه قم

افزایش تولید بیش از 143 میلیون کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه قم

همچنین نیروگاه قم در شهریورماه سال جاری به میزان 404 میلیون و 553 هزار کیلووات ساعت انرژی تولید نمود.

از این میزان تولید 395 میلیون و 962 هزار و 30 کیلووات ساعت آن انرژی خالص بوده که در مقایسه با شهریورماه سال قبل بیش از دو میلیون کیلووات ساعت افزایش داشته که به شبکه سراسری برق تحویل گردیده است.

لینک اصل خبر در سایت نیروگاه سیکل ترکیبی قم

  منبع خبر

  نیروگاه سیکل ترکیبی قم

  نیروگاه سیکل ترکیبی قم

  نیروگاه سیکل ترکیبی قم یک شرکت در شهر قم می باشد

   نظرات