پس از گذر موفقیت آمیز از پیک تابستان ۹۸ واحد بخار شماره ۳ نیروگاه شهید مفتح جهت تعمیرات اساسی از شبکه جداشد.

پس از گذر موفقیت آمیز از پیک تابستان ۹۸ واحد بخار شماره ۳ نیروگاه شهید مفتح جهت تعمیرات اساسی از شبکه جداشد.

آغاز تعمیرات اساسی واحد ۳ نیروگاه شهید مفتح

پس از گذر موفقیت آمیز از پیک تابستان ۹۸ واحد بخار شماره ۳ نیروگاه شهید مفتح جهت تعمیرات اساسی از شبکه جداشد .

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح به نقل از مدیر بهره برداری نیروگاه شهید مفتح همزمان با آغاز فصل تعمیرات و اتمام پیک تابستان برنامه ریزی های لازم جهت آمادگی واحدهای نیروگاه برای تابستان سال ۹۹ آغاز شد و در اولین اقدام واحد بخار شماره ۳ جهت تعمیرات اساسی درساعت ۱۱ روز جمعه ۵ مهر از شبکه جدا شد .

اختری با اعلام این خبر گفت : یکی از عوامل عبور موفقیت آمیز از پیک ۹۸ انجام به موقع تعمیرات و برنامه ریزی دقیق در انجام به موقع تعمیرات است .

وی افزود فصل تعمیرات نیروگاه ازابتدای مهر با تعمیرات ۹۰ روزه واحد ۳ آغاز و طبق برنامه مصوب شرکت مادر تخصصی برق حرارتی در ابتدای خرداد ۹۹ به پایان می رسد .

لازم به ذکر است واحد بخارشماره ۳ نیروگاه شهید مفتح با رکورد غیرقابل رقابت ۲۲۰۰ روز بدون حادثه تریپ یکی از ۴ واحد نیروگاه همدان است که دو سال پیاپی در سالهای ۹۶ و ۹۷ موفق به کسب رتبه یک آمادگی در بین نیروگاه های بخار در کشور گردید .

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح

  شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح

  شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح یک شرکت در شهر همدان می باشد

   نظرات