مهندس عزیز ساعدی سرپرست شهرداری خرمشهر شد

مهندس عزیز ساعدی سرپرست شهرداری خرمشهر شد

مهندس عزیز ساعدی سرپرست شهرداری خرمشهر شد

مهندس عزیز ساعدی سرپرست شهرداری خرمشهر

يکشنبه ١٤ مهر ١٣٩٨

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات