شهر به همت مضاعف شما نیاز دارد

شهر به همت مضاعف شما نیاز دارد

شهر به همت مضاعف شما نیاز دارد

جلسه

اتمام حجت عزیز ساعدی سرپرست شهرداری خرمشهر در حضور اعضای شورای اسلامی شهر خرمشهر با مدیران اجرایی شهرداری خرمشهر

جلسه عزیزساعدی سرپرست شهرداری خرمشهر با شهرداران مناطق،مدیران و معاونین اجرایی شهرداری (عمران،فضای سبز،خدمات...)

✅شهر به همت مضاعف شما نیاز دارد

✅نخاله برداری،فضای سبز و بحث زباله را به جد دنبال کنید

✅عمرانِ شهر را راس امور خود قراردهید

✅مدیران اجرایی باید مرتبا گزارش کار خود را ارائه دهند.

✅در بحث خدمت به شهروندان و شهر باهم تعارفی نداریم

در آخر عزیز ساعدی سرپرست شهرداری خرمشهر بعداز شنیدن صحبت های مدیران ومسئولین اجرایی ،راه حل مشکلات را به آنها ارائه و خاطرنشان کرد:

مطمئنا با مسئولینی که در خدمت به شهر وشهروند کم کاری کنند برخورد قاطع خواهم کرد

روابط عمومی واموربین الملل شهرداری وشورای اسلامی شهرخرمشهر

يکشنبه ١٤ مهر ١٣٩٨

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات