زیرسازی و آسفالت خیابان حافظ ابرو 12 و سه کوچه فرعی آن

زیرسازی و آسفالت خیابان حافظ ابرو 12 و سه کوچه فرعی آن

اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان حافظ ابرو 12 و سه کوچه فرعی آن

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خواف

  منبع خبر

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف یک شهرداری در شهر خواف می باشد

   نظرات