آگهي مناقصه كتبي نظافت وپذيرايي وارسال مراسلات ونگهداري  فضاي سبز98

آگهي مناقصه كتبي نظافت وپذيرايي وارسال مراسلات ونگهداري فضاي سبز98

آگهي مناقصه كتبي نظافت وپذيرايي وارسال مراسلات ونگهداري  فضاي سبز98

دانلود فایل

لینک اصل خبر در سایت شهرداری گناباد

    منبع خبر

    شهرداری گناباد

    شهرداری گناباد یک شهرداری در شهر گناباد می باشد

      نظرات