کارگاه آموزشی ایمنی و بهداشت کار ویژه پرسنل شرکتی حوزه ستادی...

به منظور افزایش آگاهی و فرهنگ ایمنی در محل کار، کارگاه آموزشی ایمنی و بهداشت کار ویژه پرسنل شرکتی حوزه ستادی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، در این کارگاه که با حضور جمعی از پرسنل شرکتی حوزه ستادی برگزار شد، مباحثی همچون تعریف ایمنی، چگونگی کاهش حوادث و بیماری های ناشی ازکار، ارتقاء سطح آگاهی، حفظ حقوق کارگران، افزایش بهره وری از طریق ایمن سازی محیط کاری،  بیماری های شغلی، هرم حوادث، آمار حوادث و بیماری های ناشی از کار، هزینه های حوادث ناشی از کار و عوامل زیان آور محیط کار (عوامل فیزیکی، بیولوژیکی، روانی، ارگونومیکی، شیمیایی، مکانیکی )  و سایر موارد مرتبط توسط مدرس دوره مورد بررسی و مباحثه قرار گرفت.

شایان ذکر است، در پایان این کارگاه نیز از تمامی شرکت کنندگان آزمون کتبی به عمل آمد که برای تمامی شرکت کنندگان گواهینامه صادر خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای تهران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای تهران

    شركت آب منطقه‌ای تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات