جلسه هماهنگی جهت اجرای طرح آزادسازی حریم و بستر رودخانه ده بالا...

جلسه هماهنگی درون سازمانی جهت اجرای طرح آزادسازی حریم و بستر رودخانه ده بالا با حضور مدیرعامل، معاون حفاظت و بهره برداری، مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای یزد و دیگر اعضا برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، در این نشست «محمدرضا عارف» مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل گزارشی را در خصوص نحوه اجرای طرح و نیز هماهنگی های انجام شده با دستگاه های ذیربط ارائه نمود و در پایان نیز «محمدمهدی جوادیان زاده» مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد، اجرای دقیق این طرح و ادامه آن را مورد تاکید قرار داد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات