* کسب عنوان دستگاه برتر بین دستگاه های اجرایی در «شاخص های عمومی» توسط شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس یک شرکت در شهر شیراز می باشد

   نظرات