برگزاری اولین همایش مسئولین خانه‌های بهداشت کارگری شهرستان کرمان

برگزاری اولین همایش مسئولین خانه‌های بهداشت کارگری شهرستان کرمان

تاریخ درج خبر:98/06/26

در این همایش بحرالعلوم مدیر عامل نیروگاه کرمان به ارائه گزارشی در خصوص وضعیت صنعت برق  استان و کشور پرداخت  و بر لزوم توجه به وضعیت آموزشی مسئولین خانه های بهداشت کارگری تاکید کرد
در ادامه ، سلیمانی معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل کار و رفاه اجتماعی استان ضمن ارائه آماری از حوادث کاری در صنایع استان، به تحلیل آمار و راهکارهای کاهش و پیشگیری از حوادث ناشی از کار پرداخت.  وی بر ضروت تکمیل دقیق صفحات پرونده پزشکی شاغل و پیگیری توصیه های درج شده در آن تاکید نمود.
همچنین کارگاه آموزشی بازآموزی بهداشت یاران کار توسط تابع رییس خانه های بهداشت کارگری دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزارگردید.

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق کرمان

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق کرمان

  شرکت مدیریت تولید برق کرمان

  شرکت مدیریت تولید برق کرمان یک شرکت در شهر کرمان می باشد

   نظرات