زمین لرزه منطقه خانوک در کرمان را لرزاند

زمین لرزه منطقه خانوک در کرمان را لرزاند

تهران -زمین لرزه ای به بزرگی ۳/۷ در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) صبح چهارشنبه منطقه خانوک در کرمان را لرزاند.

به گزارش ایرنا ، شبکه های لرزه نگاری کشوری موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران زمان وقوع این زمین لرزه را ساعت ۵و۷ دقیقه و ۱۵ ثانیه چهارشنبه اعلام کرد .

این زمین لرزه در عرض شمالی ۸۴/۳۰ و طول شرقی ۷۷/۵۶ بوقوع پیوسته است .

از خسارات احتمالی این زلزله گزارشی مخابره نشده است .

    نظرات