ثبت 121 میلی‌متر بارندگی یک‌سال آبی در استان یزد

ثبت 121 میلی‌متر بارندگی یک‌سال آبی در استان یزد

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو(پاون)، "مهدی سلیمانی میمندی" در خصوص وضعیت بارش‌ها اظهار کرد: در سال آبی 98-97، استان یزد با رکورد 120.9 میلی‌متر بارندگی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته 72 درصد و نسبت به متوسط بلندمدت 31 درصد، افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه میزان بارندگی در سال آبی گذشته 70.3 میلی‌متر و در متوسط دوره آماری 92.6 میلی‌متر بوده است، افزود: به‌رغم این که بارندگی‌ها در دو فصل پاییز و زمستان نسبت به دوره بلندمدت کاهش داشته است، اما در فروردین ماه 98 با بارندگی 49.7 میلی‌متر شاهد افزایش 149 درصدی بارش‌ها نسبت به دوره بلندمدت هستیم.
سرپرست گروه مطالعات آب‌های سطحی شرکت آب منطقه‌ای یزد با اشاره به افزایش 159 درصدی بارش‌های بهاره نسبت به دوره بلندمدت، گفت: بیشترین میزان بارندگی در بین ایستگاه‌های آب و هواشناسی وزارت نیرو در استان، مربوط به ایستگاه منشاد به میزان 484 میلی‌متر و کمترین میزان بارندگی مربوط به ایستگاه میبد با 39.6 میلی‌متر بوده است.
وی با بیان اینکه تداوم بارش‌های فروردین ماه سال جاری باعث افزایش بارندگی موثر در استان شده است، تصریح کرد: این افزایش به‌گونه‌ای است که بخش عمده‌ای از بارندگی در ارتفاعات تبدیل به رواناب شده، آورد رودخانه‌ها در اغلب ایستگاه‌های هیدرومتری نسبت به متوسط بلندمدت افزایش یافته است.
سلیمانی با اشاره به اینکه بیشترین میزان آورد در محل ایستگاه‌های هیدرومتری استان مربوط به ایستگاه گاشار به میزان 8.4 میلیون مترمکعب است، خاطرنشان کرد: با وجود بارندگی مناسب در سال آبی 98-97، مقدار بارندگی استان در این سال تنها 35 درصد متوسط بارندگی کشور بوده و استان یزد کم بهره‌ترین استان به لحاظ منابع آب سطحی است.
لینک اصل خبر در سایت وزارت نیرو

  منبع خبر

  وزارت نیرو

  وزارت نیرو

  وزارت نیرو

   نظرات