با حضور معاون راهبری شرکت تولید نیروی برق حرارتی کشور: مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق اصفهان برگزار شد

با حضور معاون راهبری شرکت تولید نیروی برق حرارتی کشور:

مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق اصفهان برگزار شد

باحضور مهندس پیشاهنگ معاون راهبری شرکت تولیدنیروی برق حرارتی کشور، مهندس بهمن نیکی، تودیع و مهندس امیر نریمانی بعنوان مدیرعامل جدید این شرکت معرفی شد.


به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان در این مراسم که با حضور مدیران عامل شرکتهای صنعت آب و برق استان اصفهان در نیروگاه اصفهان برگزار شد معاون راهبری شرکت تولید نیروی برق حرارتی کشور گفت از وجود مهندس بهمن نیکی در عرصه دیگری از صنعت برق کشور استفاده خواهد شد و مهندس امیر نریمانی، مدیرعامل جدید شرکت مدیریت تولید برق اصفهان چهره ای شناخته شده در صنعت برق کشور هستند و انتصاب ایشان ، فرصتی مغتنم برای رشد و بالندگی بیشتر نیروگاه است.
گفتنی است شرکت مدیریت تولید برق اصفهان شامل نیروگاه بخاری اصفهان واقع در جنوب غربی شهر اصفهان و نیروگاه گازی هسا واقع در منطقه شمال اصفهان میباشد که دو سوم برق مورد نیاز اصفهان را تامین می نمایند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

  شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

  شرکت مدیریت تولید برق اصفهان یک شرکت در شهر اصفهان می باشد

   نظرات