رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران: ۴۲درصد شهروندان تهرانی مستاجر هستند

به گزارش اخبار ساختمان، محمدحسین بوچانی، رییس این مرکز با بیان اینکه ۴۲ درصد تهرانی ها مستاجراند، گفت: یکی از مهمترین مسائلی که تهران با آن روبروست مهاجرت درون شهری به علت خانه به دوشی ساکنان آن است؛ با افزایش قیمت رهن و اجاره و تورم این گروه در معرض جدی حذف از شهر قراردارند در حالی که حق جدی سکونت در شهر را دارند. بوچانی یکی از ضعف های ساختاری دو طرج جامع و تفصیلی را بی توجهی به مسکن اجتماعی ارزیابی کرد و گفت: شهرداری جدای از مسائل حقوقی و قانونی که باید به مطالعه آن پرداخت برای اقشاری که در معرض آسیب از حیث تامین مسکن اند مسئولیت اجتماعی دارد. وی با اشاره به بستر قانونی شهرداری ها برای ورود به بحث مسکن دهک های پایین تصریح کرد: ۴۲ درصد از شهروندان تهرانی که مستاجراند تنها دهک های پایینی جامعه را شامل نمی شوند این یعنی ۵ ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات