جلسه هم اندیشی مسولان واحد های بازرسی ، رسیدگی به شكایات و ارزیابی عملكرد دستگاههای اجرایی در شركت آبفای شهری

جلسه هم اندیشی مسولان واحد های بازرسی ، رسیدگی به شكایات و ارزیابی عملكرد دستگاههای اجرایی در شركت آبفای شهری

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات