اولین دوره مسابقات ملی مهارت فنی و تخصصی شركت آب وفاضلاب شهری استان سمنان در حوزه معاونت بهره برداری برگزار گردید

اولین دوره مسابقات ملی مهارت فنی و تخصصی شركت آب وفاضلاب شهری استان سمنان در حوزه معاونت بهره برداری برگزار گردید

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات