به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شركت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل مهندس به نژاد مدیرعامل شركت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل در جریان بازدید از پروژه های در دست اجرای شهرستان كوثر اعلام كرد جهت آبرسانی و حل مشكل آب شرب روستاهای استان تعداد ۱۸ مجتمع آبرسانی مطالعه ودرحال اجرا می باشد مدیرعامل شركت آب و فاضلاب روستایی و سرپرست شركت آب و فاضلاب شهری استان ازمجتمع آبرسانی كوثر نیز جهت آبرسانی به روستاهای شهرستان نام برد و اضافه كرد كه مطالعه اولیه این مجتمع به اتمام رسیده و در آینده نزدیك كارهای واگذاری به پیمانكار برگزار خواهد شد سرپرست شركت آب و فاضلاب شهری استان اردبیل ضمن تقدیر و تشكر از زحمات و حمایتهای نمایندگان استان و پیگیریهای مستمر استاندار محترم استان الخصوص در دعوت از مدیران عامل بانكهای كشور به استان دریك زمان واحد و تخصیص اعتبارات خوبی به آب شرب روستاهای استان و افزود بااین پیگیریها مبلغ ۵۱۰ میلیارد تومان به این امر مهم اختصاص یافته است به نژاد در ادامه افزود كه با اختصاص این مبلغ در طول حداكثر سه سال اكثر روستاهای استان از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار خوا

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شركت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل مهندس به نژاد مدیرعامل شركت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل در جریان بازدید از پروژه های در دست اجرای شهرستان كوثر اعلام كرد جهت آبرسانی و حل مشكل آب شرب روستاهای استان تعداد ۱۸ مجتمع آبرسانی مطالعه ودرحال اجرا می باشد مدیرعامل شركت آب و فاضلاب روستایی و سرپرست شركت آب و فاضلاب شهری استان ازمجتمع آبرسانی كوثر نیز جهت آبرسانی به روستاهای شهرستان نام برد و اضافه كرد كه مطالعه اولیه این مجتمع به اتمام رسیده و در آینده نزدیك كارهای واگذاری به پیمانكار برگزار خواهد شد سرپرست شركت آب و فاضلاب شهری استان اردبیل ضمن تقدیر و تشكر از زحمات و حمایتهای نمایندگان استان و پیگیریهای مستمر استاندار محترم استان الخصوص در دعوت از مدیران عامل بانكهای كشور به استان دریك زمان واحد و تخصیص اعتبارات خوبی به آب شرب روستاهای استان و افزود بااین پیگیریها مبلغ ۵۱۰ میلیارد تومان به این امر مهم اختصاص یافته است به نژاد در ادامه افزود كه با اختصاص این مبلغ در طول حداكثر سه سال اكثر روستاهای استان از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار خوا

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل یک شرکت در شهر اردبیل می باشد

   نظرات