نشست صمیمی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با بازنشستگان

نشست صمیمی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با بازنشستگان


به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی،آقای مهندس باباپور دریک نشست صمیمی با حاج سید عظیمی مدیرکل اسبق بنیاد وبازنشستگان وپیشکسوتان بنیاد مسکن استان  درخصوص مسائل ومشکلات بازنشستگان به بحث وتبادل نظر پرداختند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی دردیدارهیئت مدیره کانون بازنشستگان بنیاد مسکن استان، اظهارداشت: با تشکیل کانون همکارانیکه به افتخار بازنشستگی نائل آمدند، هرچند وقت دورهم هم جمع شوند و جلسات مستمر برپا نمایند تا احساس نکنند بنیاد با آنان یکباره قطع رابطه نموده است.
مهندس حافظ باباپور پیشنهاد  دادند این ارتباط تقویت شود تا از نظرات دلسوزانه، صادقانه، تجربیات وقابلیت های شما عزیزان بهره مند شویم وهمچنین در جریان گذران زندگی آنان نیز باشیم.
اعضای هیئت مدیره کانون بازنشستگان بنیاد مسکن استان، با تقدیر از مساعدت ها وهمکاری مدیرکل محترم در ایجاد امکانات ، جهت همکاری در تمامی زمینه ها اعلام آمادگی نمودند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با تشریح برخی از خدمات خود در طول نزدیک به 30سال مدیریت براین دستگاه مهم تصریح کرد:به هرحال هر آمدنی را رفتنی است اما مهم چگونه رفتن است. بسیار خرسندیم که دراین مدت توانسته ایم با بهبود شاخص های مدیریت در بنیاد مسکن گامهای مثبتی برداریم.
درپایان این نشست با حضور مهندس باباپور مدیر کل بنیاد مسکن استان وسید عظیمی مدیرکل اسبق بنیاد وبا حضور جمعی از پیشکسوتان وبازنشستگان بنیاد جهت تجدید خاطر ات گذشته وحال عکس یادگاری و دسته جمعی انداختند.

لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات