گزارش تصویری از شروع و پایان نوسازی پروژه میدان سرداران شهید

گزارش تصویری از شروع و پایان نوسازی پروژه میدان سرداران شهید

گزارش تصویری از شروع وپایان نوسازی پروژه میدان سرداران شهید

این میدان باطرحی هدفمند با مضمون دفاع مقدس و گرامی داشت نام تمامی شهدای عزیز این دیار اسلامی مورد نوسازی قرار گرفت

نمایی از میدان قدیم سرداران شهید شهرستان بم

گزارش تصویری از شروع و پایان نوسازی میدان سرداران شهید

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بم

    منبع خبر

    شهرداری بم

    شهرداری بم یک شهرداری در شهر بم می باشد

      نظرات