تقویت زیرساخت های پایانه های مرزی مورد استفاده زائران اربعین حسینی

مقبلی معاون برنامه ریزی سازمان اقدامات انجام شده در زمینه زیرساخت های پایانه های مرزی مورد استفاده زائران اربعین حسینی را تشریح کرد.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات